Data Truyền hình
Miễn phí data xem truyền hình, clip hot tại mobion.vn
Gói MTV1
Dung lượng: 100 MB
Thời gian: 24 Giờ
Giá cước (VND): 2.000
Tự động gia hạn
Gói MTV7
Dung lượng: 200 MB
Thời gian: 7 Ngày
Giá cước (VND): 10.000
Tự động gia hạn
Gói MTV30
Dung lượng: 400 MB
Thời gian: 30 Ngày
Giá cước (VND): 20.000
Tự động gia hạn
Gói M30
Dung lượng: 2,5GB
Thời gian: 30 Ngày
Giá cước (VND): 100.000
Tự động gia hạn
Data Truyền hình
Data Truyền hình (MobiON) là gói cước gì?

Data Truyền hình (MobiON) là gói cước miễn phí data truy cập ứng dụng MobiON và mobion.vn xem nội dung giải trí