Data TV
Miễn phí data xem phim, clip Hot tại Clip.vn
Gói TV
Dung lượng: 400 MB
Thời gian: 24 Giờ
Giá cước (VND): 5.000
Tự động gia hạn
Gói TV30
Dung lượng: 3GB
Thời gian: 30 Ngày
Giá cước (VND): 80.000
Tự động gia hạn
Gói TV7
Dung lượng: 1,5GB
Thời gian: 7 Ngày
Giá cước (VND): 30.000
Tự động gia hạn
Data TV
Data TV là gói cước gì?

Data TV là gói cước miễn phí data truy cập xem nội dung trên Clip.vn