Game data
Miễn phí data chơi các game tại data.mobifone.vn/game
Gói GD
Dung lượng: 2.5 GB
Thời gian: 30 Ngày
Giá cước (VND): 100.000
Tự động gia hạn
Gói GD1
Dung lượng: 100 MB
Thời gian: 24 Giờ
Giá cước (VND): 2.000
Tự động gia hạn
Gói GD7
Dung lượng: 300 MB
Thời gian: 7 Ngày
Giá cước (VND): 10.000
Tự động gia hạn
Gói GD30
Dung lượng: 400 MB
Thời gian: 30 Ngày
Giá cước (VND): 20.000
Tự động gia hạn
Gói VNG
Dung lượng: 2,5GB
Thời gian: 30 Ngày
Giá cước (VND): 100.000
Tự động gia hạn
Gói VNG1
Dung lượng: 100 MB
Thời gian: 24 Giờ
Giá cước (VND): 2.000
Tự động gia hạn
Gói VNG7
Dung lượng: 300 MB
Thời gian: 7 Ngày
Giá cước (VND): 10.000
Tự động gia hạn
Gói VNG30
Dung lượng: 400 MB
Thời gian: 30 Ngày
Giá cước (VND): 20.000
Tự động gia hạn
Game data
Gamedata là gói cước gì

Game data là gói cước miễn phí data truy cập chơi các game của nhà phát hành VNG