K+ data
Miễn phí data truy cập ứng dụng MyK+
Gói KP1
Dung lượng: 150 MB
Thời gian: 24 Giờ
Giá cước (VND): 3.000
Tự động gia hạn
Gói KP50
Dung lượng: 500 MB
Thời gian: 30 Ngày
Giá cước (VND): 50.000
Tự động gia hạn
Gói KP30
Dung lượng: 300 MB
Thời gian: 30 Ngày
Giá cước (VND): 30.000
Tự động gia hạn
K+ data
K+ data là gói cước gì?

K+ data là gói cước miễn phí data truy cập ứng dụng MyK+