Điều khoản

 

1. Điều khoản chung

- Người sử dụng có trách nhiệm đọc kỹ các điều khoản được nêu tại đây trước khi sử dụng gói cước MobiFone Music.

- Người sử dụng gói cước MobiFone Music được coi là hoàn toàn đồng ý với các điều khoản được nêu ra tại đây.

2. Những nội dung bị cấm trao đổi, chia sẻ khi sử dụng gói cước MobiFone Music

Người sử dụng phải tuân thủ các quy định và cũng như các hành vi dưới đây:

- Không truyền bá nội dung chống phá hiến pháp và pháp luật, các quy định của pháp luật.

- Không kích động, tuyên truyền chống phá chế độ.

- Không tuyên truyền kích động làm mất trật tự xã hội.

- Không tuyên truyền nội dung mê tín dị đoan, cờ bạc, khiêu dâm, bạo lực,…hoặc nội dung trái với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.

- Không nói xấu, xâm phạm danh dự và quyền cá nhân của người khác dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc...)

- Không mạo nhận hay cố ý làm người khác tưởng lầm mình là một người hoặc tổ chức khác.

- Không bôi nhọ, tổn hại danh dự của các cơ quan, tổ chức.

- Không phát tán các thông tin bất hợp pháp, lừa gạt…

- Không phát tán bất kỳ loại mã độc, virus…hay các thành phần nguy hại đến sự an toàn của hệ thống dịch vụ.

- Không được xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận, sử dụng bất kỳ phần nào trong máy chủ của nhà cung cấp, và bất kỳ dữ liệu nào nếu không được nhà cung cấp cho phép, nghiêm cấm các hành vi lợi dụng lỗi hệ thống để trục lợi cá nhân gây thiệt hại đến nhà cung cấp, cũng như các khách hàng sử dụng gói cước.

3. Quyền và trách nhiệm của khách hàng sử dụng gói cước

3.1. Quyền của khách hàng sử dụng gói cước

- Được tham gia sử dụng gói cước MobiFone Music.

- Được bảo vệ bí mật thông tin riêng và thông tin cá nhân theo quy định của pháp luật

3.2. Trách nhiệm của khách hàng sử dụng gói cước

Tuân thủ đúng các nội dung đã nêu được tại điều 2.

- Có trách nhiệm tuân thủ mọi quy định của nhà cung cấp trong quá trình sử dụng gói cước.

- Chịu trách nhiệm về nội dung thông tin do mình lưu trữ, cung cấp, chia sẻ, phát tán thông tin  tới các cá nhân, tổ chức khác qua website/ứng dụng Nhac.vn.

- Không yêu cầu về bất kỳ khoản tiền thưởng, phí, nhuận bút, lệ phí và các kiểu chi trả khác liên quan đến việc nhà cung cấp sử dụng, tiết lộ, áp dụng, hoặc chỉnh sửa website/ứng dụng Nhac.vn và gói cước MobiFone Music theo Phản hồi của người sử dụng.

- Thực hiện trách nhiệm khác theo quy định pháp luật.

3.3. Rủi ro cá nhân khi sử dụng

- Khi sử dụng gói cước này người sử dụng chấp thuận và đồng ý với việc có thể gặp một số rủi ro và đồng ý rằng nhà cung cấp, cũng như các bên liên kết chịu trách nhiệm xây dựng gói cước MobiFone Music này sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất cứ thiệt hại nào đối với với người sử dụng dù là trực tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên, hậu quả để lại, bị phạt hay bất kỳ mất mát, phí tổn hoặc chi phí có thể phát sinh trực tiếp hay gián tiếp qua việc sử dụng hoặc chuyển tải dữ liệu từ website/ứng dụng Nhac.vn, bao gồm nhưng không giới hạn bởi tất cả những ảnh hưởng do mã độc, virus,… tác động hoặc không tác động đến thiết bị của người sử dụng như hệ thống mạng, máy tính và các thiết bị di động.

4. Quyền và trách nhiệm của nhà cung cấp

4.1. Quyền của nhà cung cấp

- Có toàn quyền thay đổi những nội dung trong Thỏa thuận này mà không cần báo trước. Với việc tiếp tục sử dụng gói cước MobiFone Music sau những sửa đổi đó, khách hàng mặc nhiên đồng ý chấp hành các nội dung đã được sửa đổi này.

- Được quyền giữ lại hoặc tiết lộ bất kì nội dung nào đưa lên, bao gồm cả các thông tin cá nhân khi đăng ký tài khoản, nếu pháp luật, cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

- Có quyền từ chối việc khách hàng sử dụng gói cước MobiFone Music ngay lập tức mà không cần báo trước nếu nhà cung cấp cho rằng khách hàng đã vi phạm bất cứ quy định nào trong Thỏa thuận này.

- Nhà cung cấp sẽ không chịu trách nhiệm hay có nghĩa vụ gì đối với các nội dung vi phạm tại điều 2 của thỏa thuận này. Khi có yêu cầu của cơ quan pháp luật, nhà cung cấp sẽ tích cực phối hợp để làm rõ hành vi đăng tải thông tin và dữ liệu trái phép.

- Được quyền sử dụng, tiết lộ, áp dụng và sửa đổi bất kỳ ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc hình thức thông báo nào khác mà Khách hàng cung cấp cho nhà cung cấp (“Phản hồi”) một cách hoàn toàn miễn phí.

- Có quyền bảo trì và nâng cấp hệ thống để phục vụ tốt hơn. Quá trình bảo trì hay nâng cấp có thể làm gián đoạn việc sử dụng dịch vụ hoặc chất lượng dịch vụ không đảm bảo trong thời điểm bảo trì hay nâng cấp.

4.2. Trách nhiệm của nhà cung cấp

- Có trách nhiệm hỗ trợ khách hàng đối với những vấn đề liên quan tới gói cước MobiFone Music trong quá trình sử dụng. Đối với những vấn đề liên quan tới việc sử dụng website/ứng dụng Nhac.vn, khách hàng vui lòng liên hệ với Nhac.vn để được hỗ trợ.

- Có trách nhiệm bảo mật đối với những thông tin cá nhân khách hàng sử dụng để đăng ký gói cước MobiFone Music theo quy định của Pháp luật

- Báo cáo theo quy định và chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

5. Sở hữu trí tuệ

Các thành phần của ứng dụng, bao gồm thiết kế, logo, các phần mềm, chức năng kỹ thuật, các hình ảnh, cấu trúc đều thuộc bản quyền của nhà cung cấp và Nhac.vn. Nghiêm cấm mọi sao chép, sửa đổi, trưng bày, phân phát, chuyển tải, tái sử dụng, xuất bản, bán, cấp phép, tái tạo hay sử dụng bất cứ nội dung nào cho bất kỳ mục đích nào mà không có sự xác nhận bằng văn bản.

6. Điều khoản thi hành

Điều khoản sử dụng này có hiệu lực kề từ khi được đưa lên wapsite giới thiệu gói cước: data.mobifone.vn/music. Và có hiệu lực đối với khách hàng kể từ khi khách hàng đồng ý sử dụng gói cước MobiFone Music.