Music data
Miễn phí data nghe nhạc trên nhac.vn
Gói AN1
Dung lượng: 250 MB
Thời gian: 24 Giờ
Giá cước (VND): 3.000
Tự động gia hạn
Gói AN7
Dung lượng: 400 MB
Thời gian: 7 Ngày
Giá cước (VND): 15.000
Tự động gia hạn
Gói AN30
Dung lượng: 3GB
Thời gian: 30 Ngày
Giá cước (VND): 50.000
Tự động gia hạn
Gói AN
Dung lượng: 1,5 GB
Thời gian: 30 Ngày
Giá cước (VND): 25.000
Tự động gia hạn
Music data
Music data là gói cước là gì?

Music data là gói cước miễn phí data truy cập ứng dụng Nhac.vn