Gói Data 4G Tin Tức
  • KHÔNG MẤT PHÍ 3G/4G TỐC ĐỘ CAO khi cập nhật tin tức, xem video, hình ảnh sự kiện;
  • KHÔNG HẠ BĂNG THÔNG 3G/4G khi cập nhật tin tức, xem video, hình ảnh sự kiện. Ngay cả lúc tài khoản bị hết dung lượng DATA;
  • TẶNG THÊM DUNG LƯỢNG DATA TỐC ĐỘ CAO, thoải mái sử dụng Mobile Internet;
  • Cập nhật tin tức không giới hạn, mọi lúc - mọi nơi; không phụ thuộc vào wifi.