Tôi muốn kiếm tra dung lượng data cộng thêm của gói cước 4G Tin Tức đang sử dụng thì phải làm thế nào?

24-05-2017

 

Trả lời: Để kiếm tra dung lượng data cộng thêm của gói cước 4G Tin Tức đang sử dụng, bạn có thể soạn cú pháp: KT_Mã Gói gửi 999 (200đ/sms).

CÂU HỎI BẠN QUAN TÂM