GÓI CƯỚC
 • GÓI NGÀY
 • KHÔNG GIỚI HẠN 3G/4G KHI XEM TIN TỨC,VIDEO, HÌNH ẢNH SỰ KIỆN
 • Tặng 100MB/Ngày
 • 2.000 đ/ngày
 • Trải nghiệm ngay
 • GÓI TUẦN
 • KHÔNG GIỚI HẠN 3G/4G KHI XEM TIN TỨC,VIDEO, HÌNH ẢNH SỰ KIỆN
 • Tặng 300MB/Tuần
 • 10.000 đ/tuần
 • Trải nghiệm ngay
 • GÓI THÁNG
 • KHÔNG GIỚI HẠN 3G/4G KHI XEM TIN TỨC,VIDEO, HÌNH ẢNH SỰ KIỆN
 • Tặng 400MB/Tháng
 • 20.000 đ/tháng
 • Trải nghiệm ngay
 • GÓI VIP - THÁNG
 • KHÔNG GIỚI HẠN 3G/4G KHI XEM TIN TỨC,VIDEO, HÌNH ẢNH SỰ KIỆN
 • Tặng 2.5 GB/Tháng
 • 50.000 đ/tháng
 • Trải nghiệm ngay