Okara data
Miễn phí data xem clip karaoke trên ứng dụng Okara data
Gói Q30
Dung lượng: 1GB
Thời gian: 30 Ngày
Giá cước (VND): 50.000
Tự động gia hạn
Gói Q5
Dung lượng: 700 MB
Thời gian: 24 Giờ
Giá cước (VND): 5.000
Tự động gia hạn
Okara data
Okara data là gói cước gì?

Okara data là gói cước miễn phí data hát karaoke trên ứng dụng Okara