MIỄN PHÍ TOÀN BỘ 3G/4G Xem Phim, Xem 120 Kênh Truyền hình và Nhận Thêm Tới 12GB Data mỗi tháng (400MB/ngày) - 5000đ/ngày

Nhận tới 12GB Data cùng 10.000đ vào tài khoản

Chi tiết CTKM | Gói cước