Viber data
Miễn phí data sử dụng ứng dụng Viber
Gói VA
Dung lượng: 2GB
Thời gian: 30 Ngày
Giá cước (VND): 80.000
Tự động gia hạn
Gói V
Dung lượng: 500 MB
Thời gian: 30 Ngày
Giá cước (VND): 20.000
Tự động gia hạn
Gói V1
Dung lượng: 200 MB
Thời gian: 24 Giờ
Giá cước (VND): 3.000
Tự động gia hạn
Viber data
Viber data là gói cước gì?

Viber data là gói cước miễn phí data truy cập ứng dụng Viber