VieON
Miễn phí dung lượng data truy cập ứng dụng VieON và wapsite vieon.vn
Gói VE1
Dung lượng: 200MB
Thời gian: 24h
Giá cước: 3.000
Tự động gia hạn
VieON
Dung lượng: 700MB
Thời gian: 24h
Giá cước: 10.000
Tự động gia hạn
Gói VE7
Dung lượng: 1GB
Thời gian: 7 ngày
Giá cước: 20.000
Tự động gia hạn
Gói VE30
Dung lượng: 1GB
Thời gian: 30 ngày
Giá cước: 30.000
Sử dụng kèm các gói data nền của MobiFone
Gói VE100
Dung lượng: 3GB
Thời gian: 30 ngày
Giá cước: 100.000
Tự động gia hạn