VTVCab ON
Miễn phí data xem truyền hình trên ứng dụng VTVCab On
Gói ON30
Dung lượng: 300 MB
Thời gian: 30 Ngày
Giá cước (VND): 30.000
Tự động gia hạn
Gói CO
Dung lượng: 300 MB
Thời gian: 24 Giờ
Giá cước (VND): 4.000
Tự động gia hạn
Gói ON1
Dung lượng: 100 MB
Thời gian: 24 Giờ
Giá cước (VND): 3,000
Tự động gia hạn
Gói ON7
Dung lượng: 200 MB
Thời gian: 7 Ngày
Giá cước (VND): 10,000
Tự động gia hạn
Gói CO30
Dung lượng: 2,5GB
Thời gian: 7 Ngày
Giá cước (VND): 70.000
Tự động gia hạn
VTVCab ON
VTVCab ON data là gói cước gì?

VTVCab ON data là gói cước miễn phí data truy cập ứng dụng VTVCab ON