YoCa data
Miễn phí data cho thuê bao MobiFone truy cập wapsite/ứng dụng Youtube- Mạng xã hội video khổng lồ không thể nổi tiếng hơn và ứng dụng CatTienSa Play trên điện thoại di động.
Gói YC (Video data YoCa)
Data truy cập Internet: 700MB
Thời gian: 24h
Giá cươc (VNĐ): 9.000
Tự động gia hạn
Gói YC30 (Video data YoCa)
Data truy cập Internet: 3GB
Thời gian: 30 ngày
Giá cước (VNĐ): 99.000
Tự động gia hạn