1. Danh sách khách hàng trúng thưởng tháng thứ Nhất:

Giải thưởng

STT trong BXH tháng

Số điện thoại

Điểm tích lũy

Thời gian

Nội dung giải thưởng

Giá trị giải thưởng

Giải Tháng

66

077724xxxx

129.000

(Từ 16/06/2021

đến 15/07/2021)

Máy lọc không khí Daikin MC55UVM6

8.091.000 vnđ

 

  1. Danh sách trúng thưởng tháng thứ hai:

Giải thưởng

STT trong BXH tháng

Số điện thoại

Điểm tích lũy

Thời gian

Nội dung giải thưởng

Giá trị giải thưởng

Nhất Tháng

66

090626xxxx

105.000

 (Từ 16/07/2021

đến 14/08/2021)

Máy lọc không khí Daikin MC55UVM6

8.091.000 vnđ

  1. Danh sách trúng thưởng  tháng thứ Ba:

Giải thưởng

STT trong BXH tháng

Số điện thoại

Điểm tích lũy

Thời gian

Nội dung giải thưởng

Giá trị giải thưởng

Nhất Tháng

66

093123xxxx

99.000

(Từ 15/08/2021

đến 13/09/2021)

Máy lọc không khí Daikin MC55UVM6

8.091.000 vnđ

  1. Danh sách trúng thưởng giải Chung cuộc:

Giải thưởng

STT trong BXH tháng

Số điện thoại

Điểm tích lũy

Thời gian

Nội dung giải thưởng

Giá trị giải thưởng

Chung cuộc

99

079667xxxx

279.000

 (Từ 16/06/2021

 đến 13/09/2021)

iPad Pro 11 2021 MI WIFI 5G

25.990.000 vnđ