1.  Danh sách KH trúng thưởng tháng GĐ1 từ ngày (10/06/2020 - 09/07/2020):

STT

Giải

Số điện thoại

Công ty dịch vụ khu vực

Điểm tích lũy

Giải thưởng

(VNĐ)

1

Giải nhất    

908038xxx

8

117.000

Điện thoại Iphone 11 64GB Trị giá 22.000.000

2.  Danh sách KH trúng thưởng GĐ2 từ ngày (10/07/2020 - 08/08/2020):

STT

Giải

Số điện thoại

Công ty dịch vụ khu vực

Điểm tích lũy

Giải thưởng

(VNĐ)

1

Giải nhất    

  906958xxx

2

120.000

Điện thoại Iphone 11 64GB Trị giá 22.000.000

3.Danh sách KH trúng thưởng giải nhất GĐ 3  từ (9/8/2020 - 7/9/2020):

STT

Giải

Số điện thoại

Công ty dịch vụ khu vực

Điểm tích lũy

Giải thưởng

(VNĐ)

1

Nhất

933995xxx

8

117.000

Điện thoại Iphone 11 64GB Trị giá 22.000.000

4.Danh sách KH trúng thưởng giải chung cuộc   (từ 10/7/2020 - 9/9/2020):

STT

Giải

Số điện thoại

Công ty dịch vụ khu vực

Điểm tích lũy

Giải thưởng

(VNĐ)

1

Chung cuộc  

788886xxx

9

40.240.000

1 lượng vàng 9999 Trị giá 49.000.000